Ovo je galerija radova i fotografija o životu Sarajeva iz perioda 1992. - 1996. Sve fotografije su nastale tokom 1395 dana opsade i ova galerija je posvećena sjećanju na one koji su dali svoj život u njegovu odbranu i odbranu kontinuiteta zajedničkog života raznovrsnih dobrih ljudi.

Most Bratstva i Jedinstva

Most Bratstva i Jedinstva
Elderly Serbs line up outside a Bosnian Serb militia post and wait anxiously for permission to cross the Bratstvo i Jedinstvo Most (Brotherhood and Unity bridge) and enter Bosnian Government-controlled Sarajevo during the final days of the division of the city, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, February 1996. By Roger Richards.
  Kategorija: Ljudi    0 Komentara
SusretMost Bratstva i JedinstvaMost Bratstva i JedinstvaSebiljBalkon